De secretaris aan het woord

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

De secretaris aan het woord.

Nu wij als Australorp fokkers, trappelend van ongeduld wachten op het tentoonstellingsseizoen, met zijn jongdieren dagen bij u eigen vereniging. Is het bestuur van de Australorp Club u verantwoording schuldig van het wel en wee in onze vereniging. Ik zal trachten in dit clubblad dit te verwoorden, dan kunt u op onze jaarvergadering het bestuur daarop aanspreken. Allereerst de bezetting van het bestuur, daarin kan ik u melden dat ons bestuurslid Gerrit Naafs te kennen heeft gegeven te stoppen met deze bestuursfunctie. Wij zijn dan ook verplicht om uit te kijken naar nieuwe bestuursleden die onze Australorp Club met de zittende leden willen besturen. Als u geroepen voelt om de Australorp Club op bestuurlijk vlak te steunen meld u aan. Want ik kan u zeggen de Australorp Club leeft, niet alleen het aantal leden tot 52, maar ook het aantal dieren wat is ingezonden op tentoonstellingen is sterk gestegen, en vooral met al die hoge predicaten. U heeft dit kunnen lezen in de Catalogussen van de tentoonstellingen en m onze clubbladen. Uit de telefonische kontakten die ik heb gehad met onze Australorp fokkers, kreeg ik de indruk dat ze allen weer met een goede start willen beginnen. En het aantal geringde Australorps blijft aardig stabiel. Australorp leden ga zo door want er wordt in de landen op vergaderingen en fokkersbladen positief gesproken over de kwaliteit van onze Australorps. Daarom moeten wij proberen die kwaliteit die wij in huis hebben vast te houden, en elkaar behulpzaam zijn met het over brengen van kennis, en elkaar helpen met goed fokmateriaal. Enkele leden zijn zelfs de grens over gestoken om daar wat nieuw fokmateriaal te bekomen met de bedoeling hun stam nog op een hoger peil te brengen. Wij wachten met spanning het tentoonstellingsseizoen af. Maar voordat wij met onze dieren het land in gaan, heeft de Australorp Club zijn jaarlijkse clubdag met in de ochtend uren het vergader gedeelte, en na de lunch het beoordeling van de meegebrachte dieren. Voor de keuring van onze Australorps op onze clubdag hebben wij de heer Wil Arets uitgenodigd die onze dieren met in samenspraak met de fokkers op deskundige wijze wil keuren.

Aan deze keuring van de meegebrachte dieren, is een wedstrijd vorm verbonden, de winnaar van de Australorps en de Australorp krielen mag zich clubdag kampioen noemen en gaat met een mooie beker naar huis. Ook zouden wij onze Belgische vrienden graag ontmoeten op onze clubdag, dan kunnen wij eens van gedachten wisselen, betreffende de organisatie op de

Belgische shows om daar clubprijzen uit te zetten en kunnen wij ook daar eens wat propaganda maken voor de Australorp Club Nederland. Als u dieren mee neemt naar de clubdag in Amersfoort, laat mij dat even weten in verband met de te bestellen kooien. Daarom Australorp leden hoopt het bestuur u te mogen begroeten op onze Clubdag en nieuwe leden schroomt u niet om deze leerzame dag bij te wonen, wat ten goede komt voor u hobby.

Secretaris A. W. Glas