Kraaien de hanen nog in 2022

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Kraaien de hanen nog in 2022

 

Ja natuurlijk kraaien de hanen nog in 2022. Het houden van pluimvee is immers een mooie hobby en vooral onze keuze om Australorps te fokken. Ze is verrijkend, ze brengt mensen in contact met levende wezens en levert ook een schoonheids- beleving op. Het zet mensen aan tot het verwerven van kennis over de rassen, ras geschiedenis, huisvesting voeding ziekten en gedrag. En dat blijkt ook wel dat ik zie hoeveel mensen, die hun dieren hebben inzenden om hun dieren te laten keuren op een show. Bovendien is deze hobby ontspannend, men zegt dat de bloeddruk daalt als men met dieren omgaat. Men zegt wel onze hobby vergrijst en dat is ook wel zo, maar daar staat tegenover dat het de eenzaamheid verdrijft onder oudere mensen en het geeft hun een levensdoel. Ook voor kinderen zou het goed zijn voor de emotionele ontwikkeling, maar door de digitale tijds verandering zijn wij niet meer in staat om de jeugd te motiveren om dieren te gaan fokken.

Andere mogelijke dreigingen voor onze liefhebberij zijn.

1e Strengere welzijnsmaatregelen

2e Hoog pathogene vogelgriep

3e Het verplicht enten van onze dieren.

4e Ruimingen

5e Burengerucht.

Het is niet de bedoeling van mij om hier deze bedreigingen hier met u door te nemen, want u weet zelf wel wat de consequenties zijn. Maar wij moeten wel met elkaar trachten deze hobby zolang mogelijk in stand te houden. En zoals u wel weet is er in 2015 een rapport verschenen met de mooie titel KLN OP WEG NAAR 2019. Deze werkgroep is niet in staat geweest dit rapport een gezicht te geven in onze organisatie. Bestuursleden zijn in deze beschadigd en zijn afgehaakt en zoals u heb kunnen lezen hebben wij bij KLN weer een heel nieuw bestuur. Ik heb een vergadering van dit nieuwe bestuur mogen bijwonen en ik kreeg de indruk dat dit bestuur een andere richting uit wil gaan dan het rapport op weg naar 2019.

Ui t de vergadering bleek dat de taken van de provincies weer moeten worden uitgebreid net als vroeger en dat ook de verenigingen meer zeggenschap krijgen in het aansturen van onze organisatie. Laten wij het hopen dat wij onze hobby in samenspraak met onze speciaal club tot een lengte van dagen mogen uitoefenen en dat de hanen langer mogen kraaien dan 2022 . En met deze wens op naar de clubdag in Amersfoort