Fokkersdag

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Fokkersdag

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 september 2019

Aanvang: 9.30 uur

In het clubgebouw van AKV Sportpark De Bokkenduinen 4

3819 BP Amersfoort Telefoon clubgebouw 033-465522

 

Dagindeling.

9.30 uur Inkooien van de dieren

10.00 uur Opening van de vergadering.

12.15 uur Lunch

13.30 uur Beoordeling van de dieren

14.30 uur Bespreking van de dieren

16.00 uur Einde Fokkerdag.

 

Jaarvergadering

Opening

Notulen

Mededelingen en ingekomen stukken

Jaarverslag secretaris 2018

Jaarverslag penningmeester 2018

Verslag kascontrole

Decharge Bestuur

Benoeming kascontrole

Begroting 2020

Club en Districtsshows

Bestuursverkiezingen

Prijsuitreikingen

Rondvraag

Sluiting

 

P.S. Financieel verslag los bijgevoegd.