Jaarverslag Australorp Club Nederland over 2018 – 2019

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Jaarverslag Australorp Club Nederland over 2018 – 2019

Inleiding : Hierbij doe ik u het jaarverslag toekomen. 2018 het jubileum jaar begon heel positief, uit de berichten van de fokkers hadden zij goede fokresultaten en werden in dat jaar weer een groot aantal dieren geringd. Maar!, er zijn ook wel minderen zaken, zo vergrijst onze speciaal club wel. En de nieuwe aanwas van leden gaat niet meer zoals vroeger. Ook het ledental van de Australorp Club daalt, maar dat neemt niet weg, dat wij met de leden die wij hebben het ras een gezicht geven in de lande en op tentoonstellingen. Ik moet wel zeggen de nieuwe leden die zich aanmelden, zijn in hoofdzaak liefhebbers.

Bestuursvergaderingen: Het bestuur heeft samen met de redactie vergaderd over het wel en wee van onze vereniging, met als doel de vergadering van september voor te bereiden en te bekijken hoe wij ons via de website naar buiten kunnen uitdragen. Want het blijkt dat het belangrijk is dat je via de media je vereniging een gezicht geeft. Verder heeft het bestuur de ALV van KLN bijgewoond en ons stemgedrag kenbaar gemaakt.

Tentoonstellingen: De spits wordt altijd afgebeten in Horst met de Peelhorst Show, Daar waren 28 grote en 12 krielen ingeschreven, met 1e F, Martijn Kolsters blauw gezoomd, 1e F, Frits Loos Haan zwart, 1e F Jacko Beerkens geen lid van de club.

Bij de krielen zowel bij de hanen als de hennen 1e F voor Bert Beugelsdijk. 1e ZG voor Cees Ariese bij de blauw gezoomde. Oneto: 8 grote Australorps met als winnaar Jo van Bree met twee maal 1e F, bij de krielen was Gerrit Naafs op drie fronten het beste met drie maal 1e F. Noordshow: 26 grote Australorps met drie winnaars, haan Jan van Pijkeren 1e F, Hen Gerrie Schut met 1e ZG en Eric Pals geen lid 1e ZG bij de blauwe. Bij de krielen waren er 33 dieren ingezonden, met als winnaar Hen oud 1e F Bert Beugelsdijk, bij de hanen 1e F voor Gerrit Naafs, bij de hennen Bert Beugelsdijk 1e F, bij de blauw gezoomde IJsbrand Goslyga en bij de nieuwe kleurslag Dun Rick Pruntel 1e ZG. Verdere uitslagen zullen u wel bekend zijn als u de dieren heeft ingezonden bij de plaatselijke verenigingen. U ziet uit het aantal inzendingen bij de grote tentoonstellingen dat het wat terug loopt. Ik zelf heb ook niet veel ingezonden, maar dat heeft te maken met de ziekte van mijn vrouw.

Ledenaantallen: Zoals ik al gemeld vergrijst ook de Australorp Club en het inzenden met de grote afstanden in ons land, wordt er door de leden steeds meer bij de plaatselijke verenigingen ingeschreven. Maar wij proberen als bestuur toch de eindjes aan elkaar te knopen en een ieder het gevoel te geven dat wij er nog zijn. En die informatie te geven waar de liefhebbers om vragen. Want de fokkers weten het wel, maar de liefhebber moet ik blijven informeren. Want naar aanleiding van het artikel in Landleven van april heb ik heel veel reacties gekregen, ik heb dan ook enkele passages vermeld in dit clubblad. Ik wordt via de site op onze website gevraagd, voor adressen van fokkers van grote Australorps in ons land, ik probeer zoveel mogelijk adressen te verschaffen uit de regio waar de liefhebbers vandaan komen.

Slotopmerking: Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking met bestuur en leden van de Australorp Club Nederland en dat wij het komende seizoen met zijn allen mogen werken aan de toekomst van onze club.