Europese Kampioenschappen Australorps

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

In de Algemene Leden Vergadering was besloten dat er een delegatie van de Australorpclub naar Ostrau zou vertrekken om de dieren van onze leden aan te bieden voor de 2e Europashow. Vijf van onze leden hadden in totaal 35 dieren ingezonden. Peter van de Gracht zou de dieren mee nemen uit het noorden en oosten en Aad Glas zou de dieren uit het westen en zuiden meenemen. Inschrijfformulieren zijn via de E-mail verstuurd en korte tijd later ontvingen wij de bevestiging voor deze show.

 

Op donderdag 15 vertrokken wij van onze woonplaats om gezamenlijk vanaf de grens richting Ostrau te reizen. Met de navigatie van tegenwoordig wordt je op de juiste locatie gebracht en de navigatie was wel nodig want Ostrau is gelegen in de voormalige DDR en de tijd heeft daar nog even stil gestaan betreffende de infrastructuur. Maar in Ostrau aangekomen werden wij hartelijk verwelkomt door het bestuur en op dat moment aanwezige keurmeesters. Het inkooien verliep met medewerking van het bestuur volgens plan. En konden wij na wat gedronken te hebben naar ons pension gebracht worden. Het was maar goed dat er een van de organisatie voor ons reed, want anders hadden wij dat pension nooit bereikt in het donker. Kamers werden ons aangewezen en na ons wat opgefrist te hebben werd ons een heel goed diner geserveerd. In de ochtend vertrokken wij naar de locatie waar wij onze dieren hadden ingekooid en nu het daglicht was konden wij zien waar wij gedropt waren bij ons pension want dat was vijf kilometer verder gelegen. Bij aankomst in de hal werden wij weer getrakteerd op lekkere versnaperingen en lekkere drankjes. Tijdens het keuren was het mogelijk om vragen te stellen aan de keurmeesters. De manier van keuren gaat daar heel anders dan bij ons. Keurmeesters hebben daar geen schrijvers, zij doen alles zelf.

Wat mij opviel was voor dat de keurmeester aan zijn keuring begon eerst met de ander keurmeesters de kooien langs te lopen en de predicaat bordjes bij sommige dieren op de kooien te leggen.

Later bleek dat een voor selectie is, als hij bij het betreffende dier is aangekomen wordt er speciaal aandacht aan besteed. De keurmeesters werken daar heel veel met de keurstok. Ze besteden veel aandacht aan het stellen van het dier zodat type en bouw goed tot zijn recht komen. En dat wij over de schouder van de keurmeester mochten meekijken was dat voor ons zeer leerzaam. Wij hebben de keuring niet helemaal afgewacht want in de middag en avond werden er nog dieren gekeurd in totaal door acht keurmeesters 566 Australorps, waarvan 187 grote en 379 krielen. Naar het pension was nu geen probleem de navigatie bracht ons tot voor de deur. Op zaterdag zouden de familie van Vliet en onze voorzitter de show bezoeken. In de middag waren zij gearriveerd alleen Bert die was door ziekte thuis gebleven. Weer en warm onthaal vooral voor het jeugdlid Marjolein want zij was de enigen jeugd inzender uit een ander land en dat was voor de organisatie zeer verrassend. De predicaten werden bekeken en voor de inzenders van de Australorpclub Nederland waren dat geen slechte resultaten. Peter van de Gracht behaalde met een hen een ere band hv 96 punten. Bij de krielen behaalde Herman Dubbink met enkele dieren sg 95 en Bert behaalde ook een aantal sg 95 met zijn dieren. Ik zelf mag niet klagen over de resultaten hv 96 en enkele sg 95 en een dier met een uitsluiting in verband met vermeende vorktand. Bij de witte Australorps viel voor mij de resultaten wat tegen, als je dan die forse dieren ziet van de Duitse inzenders, dan waren mijn dieren maar magere scharminkels. Voor Cees Volkers was het jammer genoeg niet zo goed afgelopen door een misverstand met vervoer met Peter van der Gracht, waren er geen dieren van Cees op transport gezet. Door aan de grens tijdig te communiceren met Herman Dubbink, was het mogelijk de kooien van Cees met dieren van Herman te vullen. Zaterdag avond stond er een fokkers avond gepland met alle inzenders en keurmeesters een leuke avond maar wij hadden er meer van verwacht. Dus wij zijn niet de hele avond gebleven maar hebben ons vermaakt in het pension met een pool biljart.

Zondag morgen weer vroeg op de show om elf uur was de prijsuitreiking en werden alle prijswinnaars in het zonnetje gezet. In de Catalogus stond dat het om twee uur uitkooien was maar Peter had de organisatie verteld dat hij op een eiland woonde en dat de boot naar dat eiland op zondag avond om 10 vertok dus mocht hij zijn dieren eerder uitkooien. Tijdens het uitkooien van de dieren waren er verschillende Duitse fokkers die dieren aanboden, zo kreeg Marjolein een toom blauw gezoomde krielen ik zelf kreeg twee hanen en een mooie witte hen mee, voor bloedverversing in onze stam. Na een geweldig afscheid en vele dankwoorden zijn wij weer huiswaarts gekeerd. Thuis aangekomen konden wij terug zien op een zeer geslaagde reis naar de 2e Europese Australorp show in Ostrau.