Geen kater door water

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Bij het houden van Australorps speelt water een erg belangrijke rol. Zo kan voldoende zorg voor goed drinkwater veel teleurstellingen, of anders gezegd een kater voorkomen. We staan hierna eens uitgebreid stil bij het meestal onderschatte belang van water.

Bedrijfspluimveehouders zijn ervan overtuigd dat water minstens even belangrijk is als voer. Feiten die het belang van water aangeven, afhankelijk van de leeftijd bestaat een hen voor 55 tot 75% uit water. Alle lichaamsfuncties zijn afhankelijk van water. De volgende bekende voorbeelden hiervan heeft u misschien zelf wel eens ervaren de groei bij kuikens en de ei productie stagneert meteen bij gebrek aan water. Onderzoek heeft aangetoond dat een dag geen water al productiedaling tot gevolg heeft.

Krijgen uw Australorps twee dagen geen water dan wordt u gestraft door de hennen ze leggen gemiddeld drie weken niet meer! Maakt u het erg bont en geeft u uw liefhebberij drie dagen geen water, dan is de kans dat ze in de rui vallen erg groot. U bent dus gewaarschuwd .

De behoefte aan water stijgt met het oplopen van. de temperatuur. Bij een extreme hitte in uw hok van 38 graden drinkt een Australorp driemaal zoveel als bij een temperatuur van 21 graden. Ook de luchtvochtigheid heeft invloed op de opname van water. Jonge kuikens hebben het liefst drinkwater met een niet te lage temperatuur. Eendagskuikens leren we eenvoudig drinken door ze even met de snavel tegen de drinknippel te houden of even in de waterbak te houden. U hoeft dit slechts bij enkele dieren te doen, de overige dieren imiteren degenen die het water al hebben leren vinden. Ouder wordende kuikens van Australorps hebben de voorkeur voor drinkwater met een temperatuur die tussen de 10 en 14 graden ligt Heeft u leggende hennen en stijgt de temperatuur boven de 30 graden of onder de 5 graden dan zal de productie om die redenen afnemen. Bij opgroeiende dieren heeft dit ook een negatieve invloed op de ontwikkeling.

Door de bouw van een goed hok kunt u voor een goed hokklimaat zorgen, waar uw Australorps optimaal in opgroeien. Een mooi hok hoeft niet altijd een goed hok te zijn. Een goed hok is ook niet steeds een mooi hok. Uit het bovenstaande kunt u concluderen dat u er voor moet zorgen dat de temperatuur in uw hok niet te hoog op kan lopen. In de meeste gevallen zal in onze watervoorzieningmethoden de temperatuur in het hok de temperatuur van het drinkwater bepalen. Het is daarbij van belang te weten, dat de lichaamstemperatuur van een Australorp van nature wordt geregeld door water. Een ander belangrijk gegeven is het feit dat een Australorp niet in staat is water vast te houden. Daarom ziet u een Australorp vaker dan andere dieren, en in kleinere hoeveelheden drinken. U moet er daarom voor zorgen dat een kip steeds water tot haar beschikking heeft.

De soort en de hoeveelheid genuttigd voer en het antwoord op de vraag of we te maken hebben met hennen die leggen, heeft invloed op de wateropname. Zo is er voor vertering van een kilo voer ruim twee liter water nodig, terwijl bij de leg van 250 eieren ruim 80 liter water in steeds kleine hoeveelheden gedronken moet worden. De kwaliteit van het water is een nogal eens over het hoofd geziene factor in de raspluimveeteelt. Een goede zorg voor ontsmette drinkbakken en steeds vers water heeft ongetwijfeld een veel grotere invloed op de algehele conditie van dieren dan velen beseffen. Dat kon hier en daar wel eens een predicaat schelen!

Schimmels, schadelijke bacteriƫn en dergelijke kunnen remmend werken op een optimale ontwikkeling. Let daarom voortdurend op de juiste hoogte-instelling van de drinkplaats, er komt dan minder vuil in het drinkwater en zorg voor voldoende drinkpunten, hoe meer drinkpunten hoe minder kans op besmetting. Door een dagelijkse schoonmaakbeurt van de drinkbakken, krijgen de schimmels en bacteriƫn zo minder kans. Water is ook een prima hulpmiddel bij het toedienen van medicijnen en entstoffen.

Ook bij gebruik hiervoor is het van groot belang te werken met schone materialen zoals drinkbakken en vers water, levende entstoffen zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor verontreinigd water. Niet grondig schoongespoelde, met chloorproducten ontsmette drinkbakken doen entstoffen te niet gaan! In de bedrijfspluimveehouderij adviseert men bij twijfel hieraan wel 2 gram magere melk per liter (ent)water toe te voegen. Dit bevordert de activiteit van de entstof. Hoewel ik me er van bewust ben dat er nog meer te melden is, wil ik dit waterige kippenverhaal graag afsluiten met enkele frisse koele slokken.