Zo maar wat van den secretaris

Om een speciaalclub als de onze goed te kunnen laten functioneren heb je van al je leden ondersteuning nodig. Er zijn er onder u ongetwijfeld die vragen hebben over het ras, opmerkingen over de activiteiten etc. Om dat wat makkelijk te maken hebben we hier een viertal vragen die we u willen stellen, ze maken deel uit van de vragen die we ook aan nieuwe leden voorleggen.

De eerste vraag is, wat kan de speciaalclub voor leden betekenen.

De tweede vraag is, welke activiteiten zouden er nog voor de leden georganiseerd kunnen worden.

De derde vraag is, bent u bereid bij deze activiteiten als vrijwilliger te willen meewerken.

De vierde vraag is, Wat wilt u verder nog in opbouwende zin, kwijt

Als u in bezit bent van een computer, mail dan uw antwoorden aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ook hoor ik graag welke kleurslagen u fokt of in bezit hebt, zodat de ledenlijst weer up to date gemaakt kan worden.

 

Dertig jaren samen met mijn Australorps

 

In 1988 bracht mijn buurman mij op het idee om eens mee te gaan naar de plaatselijke kleindier verenging PKV Lisse. De jaren daarvoor had ik mij ingezet bij de voetbal en bij het tot stand komen van een Dorpshuis hier in de Lisserbroek. Daar ik zelf een aantal kipjes bij de deur had, leek het mij wel leuk om eens met hem mee te gaan naar een vergadering. Tijdens die avond werd ik lid van die vereniging en stimuleerde mij buurman om met ras kippen te beginnen. Zo gezegd zo gedaan, in de vereniging was een fokker met Wyandotte krielen. Samen met de buurman wij naar de fokker om een trio aan te schaffen. Mijn oog viel op een toom blauw patrijs wyandotte, waarin de haan zich uitblonk in zijn mooie verenkleed. Thuis aangekomen waar een mooie huisvesting voor de dieren gereed stond. Wat mij wel was opgevallen dat als je in het hok kwam de haan zijn territorium verdedigde en de aanval bij je inzette en mijn vrouw niet in het hok dorst te komen.

Al snel had ik een aantal eieren gespaard en deze bij de buurman in de broedmachine en al snel bleek dat de haan zijn werk goed gedaan ha. Een aantal kuikens groeide vlot op had ik een aantal mooie patrijs achtige Wyandottes met een aantal hanen. Samen met de buurman werd de eerste selectie uitgevoerd en bleven een aantal dieren over, waarmee ik in september naar de jongdierendag ging. De keurmeester die ze keurde was niet onder de indruk van mijn dieren, maar ik dacht komt wel goed. Totdat ik de dieren inzond op de Bollenstreekshow, waar ze werden gekeurd door Bas Vingerhoed. Na de keuring heb ik aan de keurmeester gevraagd, waarom de predicaten zo laag waren. Hij vertelde mij dat ik met deze stam niet door moest gaan, omdat dat niks zou worden. Dat was mijn eerste teleurstelling met de hobby kippen houden. Maar In dat zelfde jaar was ik aanwezig in de Houtrust hallen in den Haag bij Avicultura. Daar stond een toom Australorp krielen te koop en dat was de start van mij eerste ontmoeting met de Australorps. Het jaar daarop in 1990, bezocht ik een Australorp Clubdag in Loenen bij Café De Eikenboom en werd ik lid van de Australorp Club die onder leiding stond van Adrie Mulders en als secretaris Mechelien Ruyters. Daar was de start van mijn dertig jarige loopbaan bij Australorp Club Nederland. Een jaar later tijdens de clubdag in Doorn ben ik gekozen in het redactie team van ons clubblad, de eerste jaren samen Twan Ueberbach en Bert Beugelsdijk en in 1993 toen Mechelien Ruyters met het secretariaat stopte en ik het secretariaat overnam alleen al die jaren het clubblad verzorgt.

Secretaris Aad Glas