Bij de Australorpkrielen heeft zich in de loop der tijd een wijziging in het type voorgedaan welke niet berust op erfelijke samenstelling.
Deze wijziging heeft plaats gevonden doordat de inzichten over wat het juiste type zou moeten zijn, in de laatste decennia wat veranderd zijn.

Modificatie van de Australorpkrielen
Op zich natuurlijk niet zo vreemd, vooral niet als men weet hoe dit krielras ontstaan is.
Omstreeks 1930 zijn in Australië en al pogingen ondernomen om de Australorpkrielen te creëren.
Rond 1950 begon men in Duitsland met het hercreëren, waarbij gebruikt werd gemaakt van Orpington, Langshan en Barnevelderkrielen. Nederlandse fokkers zijn heel bewust dezelfde richting ingegaan en hebben belangrijk bijgedragen aan de vervolmaking van de Australorpkriel.

Kenmerken en algemene indruk
Australorpkrielen zijn levendig van aard en maken een vitale indruk wat ook in de legkracht tot uitdrukking komt. De lichaamshouding is horizontaal, de romp is vrij lang maar zeker niet diep.
De bovenlijn gaat in een vloeiende lijn vanaf het halsbehang over in de iets holle ruglijn waarbij deze in een vloeiende lijn weer overgaat naar de staartpartij. De onderlijn van de Australorpkrielen mag niet te rechthoekig zijn, deze is zelfs min of meer driehoekig. De borst is mooi gerond en wordt iets naar voren gedragen, maar niet te diep. Een bijzonder kenmerk is de staartpartij, deze is vrij groot en wordt goed gespreid gedragen. Bij de haan worden de stuurveren goed afgedekt door de niet te lange hoofdsikkels, de bijsikkels en staartdekveren. De kopversierselen, bestaande uit een enkele kam met het liefst vijf kampunten en een kamhiel mooi afgerond die de nek lijn volgt. De kinlellen zijn niet lang en mooi gerond aan de onderzijde, bij voorkeur vrij van vouwen. De kleur van kam, kinlellen en oren moeten zuiver rood zijn. De oogkleur bij deze Australorpkrielen moet bruinzwart zijn.
Tot slot kunnen wij zeggen dat Australorpkrielen leuk zijn om te houden en te fokken, mede door de goede legeigenschappen die deze krielen bezitten. Maar ondanks de wat eenvoudige verschijning is het fokken en exposeren van topdieren niet zo gemakkelijk als wel gedacht wordt.

De Australorpkrielen hebben heel plezierige eigenschappen, onder andere:

  • Ze zijn weinig schuw.
  • Ze zijn op tamelijk kleine oppervlakten te houden.
  • De bevruchting en de kiemkracht is goed.
  • Ze fokken gemakkelijk
  • Ze kunnen goed tegen slechte weersomstandigheden.
  • Het vlees smaakt uitstekend.


Erkende kleuren
De Australorpkrielen zijn erkend in de kleur: Zwart, Blauw gezoomd en Wit.
Er zijn voldoende Australorpkrielen van goede kwaliteit in ons land aanwezig, die voldoen aan boven genoemde omschrijving.