Wie zijn Wij?
Wij zijn een door de Kleindier Liefhebbers Nederland erkende speciaalclub bestaande uit een groep fokkers die zich bezig houden met fokken van het Australorp ras.

Onze Organisatie:
Alhoewel opgestart met een klein aantal leden in 1988 zijn wij op het moment een groep van een kleine 75 fokkers, welke afkomstig zijn uit Nederland en België.
Onder hen een aantal erkende keurmeesters.

Wat zijn onze doelstellingen?
Het fokken en behouden van het oorspronkelijke type, vorm typische raskenmerken en het karakter, dit volgens de standaard van de KLN.
Te bemiddelen bij aankoop en verkoop van dieren, door op deze manier het ras in stand te houden en verspreiding van het ras te bevorderen.

Wat bieden wij onze leden?

  • Clubblad, met daarin alle informatie over raseigenschappen, tentoonstellings resultaten.
  • Het uitzetten van prijzen op een groot aantal shows binnen Nederland.
  • Het jaarlijks organiseren van een fokkersdag met rasbespreking.
  • Het ieder jaar oraniseren van een clubshow.


In één zin:
Wij staan de fokkers van het mooie ras Australorp met raad en daad ter zijde, om op deze wijze veel plezier te beleven aan uw hobby.

Inlichtingen?
Met deze informatie hebben wij u enig inzicht willen geven in het doen en laten binnen onze speciaalclub, mocht u nog vragen bantwoord willen hebben, deze kunt u altijd voorleggen aan één van onze leden, of via e-mail.

secretaris Aad Glas
Kalmoesstraat 13
2165 XJ Lisserbroek
tel.: 0252 - 413 222

Lid worden?
Wilt u lid worden van de Australorpclub? Download dan onderstaand formulier en stuur dit op of e-mail dit naar onze secretaris.

Download het document lid-worden.rtf