De Australorpclub Nederland bestond dit jaar 30 jaar.

 

Dit was wel reden voor een feestelijke taart, die ook het bestuur zich goed liet smaken!

 

Keurmeester Arretz was bereid gevonden de meegebrachte dieren te keuren, hier wat witte Australorp krieltjes.

 

Er waren ook mooie zwarte grote Australorps, een feest voor de keurmeester om te keuren!

 

Er waren ook blauw gezoomde Australorp krieltjes mee gebracht.

 

Ook fijn dat de keurmeester bereid was uitleg en antwoord op gestelde vragen te geven.

 

En ook de kleurslag splash was vertegenwoordigd.

 

Wij verheugen ons op de kampioenstentoostelling van de Australorpclub Nederland in september 2019!

De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk vermeld op de website.